Ochrana osobních údajů

Pro návštěvníky stránek

V případě, že navštívíte náš web, můžete být požádáni, abyste nám poskytli osobní informace. Je jen na Vás, zda požadované informace poskytnete. Pokud nám poskytnete osobní údaje, budou tyto informace uchovávány nebo zpracovávány v souladu se zákony země, ve které jsou webové stránky vedeny.

Pokud nám poskytnete osobní údaje za účelem získání nějakých informací od společnosti TYPY s.r.o., budeme shromažďovat tyto osobní údaje pouze k tomu, abychom vyhověli Vašim požadavkům a poskytli potřebné informace. Tyto informace nebudou trvale uloženy a budou zničeny poté, co vám je poskytneme. Uvedením svých osobních údajů souhlasíte s předchozím stavem.

Občané členských států EU

Údaje jednotlivých osob shromážděných na tomto webu budou chráněny v souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“). Veškeré osobní údaje, které jste nám v minulosti poskytli, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

V důsledku toho budou údaje jednotlivců (osobní údaje) shromažďovány a zpracovávány pouze při splnění alespoň těchto podmínek:

  1. Dotčené osoby daly jednoznačné svolení shromažďovat data a zpracovávat je;
  2. dotčené osoby budou předem informovány o tom, za jakým účelem jsou data shromažďována a zpracovávána. Jakmile budou sděleny, nebudou tyto informace rozšiřovány bez předchozího souhlasu dotyčných jednotlivců;
  3. dotčené osoby budou mít umožněno osobně nahlédnout a požádat o zlepšení, odstranění, úpravu nebo ochranu určitých údajů;
  4. aktivity sběru dat jsou hlášeny příslušným orgánům;
  5. shromážděné údaje budou pečlivě a řádně zpracovány;
  6. shromážděné údaje nebudou odeslány do zemí mimo EU, pokud nejsou splněny všechny zákonné povinnosti.

Při návštěvě webu Zlichov.cz budete získávat nebo stahovat informace a naše společnost bude monitorovat návštěvnost stránek (dle počtu Vašich návštěv). Získané informace nám pomohou vylepšit naše webové stránky dle Vašich potřeb, protože budeme informováni o návštěvnosti jednotlivých stránek. Nebudeme však automaticky sbírat osobní e-mailovou adresu či jiné osobní údaje, podle nichž by došlo k přímé identifikaci. Na základě shromážděných informací budeme pouze vědět kolikrát byl navštíven určitý web. Také byste měli vědět, že o Vás nepředáme žádné informace, které jsme shromáždili nebo uložili. To také znamená, že je neposkytneme jiným společnostem, obchodníkům, časopisům nebo jiným třetím stranám, které nejsou našimi dodavateli a které s TYPY s.r.o. nepodepsali dohodu o ochraně osobních údajů.

Správce objektu »

SOUTHERNITY s.r.o.
Opatovice I. č. 19
IČO: 03934110

Kontakt
sprava.byt [at] seznam.cz
Tel.: (+420) 733 136 699

Informace uvedené na webu mají pouze informativní charakter a nenahrazují smluvní vztahy a ujednání. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu.