Lokalita

Byty Zlíchov se nachází v lokalitě s dobrou dostupností do centra Prahy a zároveň v lokalitě v blízkosti zajímavých přírodních oblastí. Jsou situovány v městské části Hlubočepy městského obvodu Prahy 5. Hlubočepy leží v údolí okolo Dalejského potoka a tvoří je převážně zástavba rodinných domů. Katastrální území městské části se dělí na Hlubočepy, Barrandov, sídliště Barrandov, Žvahov, Klukovice a Zlíchov.

Zlíchov leží na levém břehu řeky Vltavy jihozápadně od centra Prahy v severovýchodní části katastrálního území Hlubočepy. Jedná se o malou čtvrť tvořenou jen několika činžovními domy a pár rodinnými domy. Jádro Zlíchova je součástí Hlubočep. Nový Zlíchov však již patří do katastrálního území Smíchov a stejně tak další objekty v okolí Nádražní ulice – Zlíchovský lihovar, železniční výtopna Zlíchov a Zlíchovský tunel, který je součástí městského okruhu. Významným Zlíchovským rodákem je herec a písničkář Karel Hašler.

I přes skutečnost, že Zlíchov je, jakožto součástí hlavního města, dobře dostupný, najdeme zde zároveň zajímavou členitou krajinu. Údolí, které prochází celým územím Hlubočep, začíná na Zlíchově a postupuje k obci Hlubočepy. Údolím protékají Prokopský a Dalejský potok. Nad údolím se nachází vrch Děvín. Druhý svah údolí u Zlíchova tvoří Barrandovské skály.

Pro nové obyvatele je lákavá dobrá dopravní obslužnost, rozsáhlá občanská vybavenost a třeba i blízkost Prokopského údolí.

 

 

Mapa

Historie, kultura a sport

Historie míst, kde se Byty Zlíchov nacházejí, sahá až do 13. století. Zlíchov je spolu s Hlubočepy nejstarším známým osídlením na území katastrálního území. Vývoj Zlíchova je téměř totožný s vývojem Hlubočep, přestože oficiálně byly tyto části spojeny až v 17. století. První zmínka o Hlubočepech je z roku 1257, kdy byla osada majetkem z části Vyšehradské kapitoly a z části Strahovského kláštera. Název Hlubočepy je původní, voda se zde totiž musela čerpat z velké hloubky. Název Zlíchova pochází z názvu Zlechův dvůr. V 16. století byl základem hospodářství v Hlubočepech a na Zlíchově poplužní dvůr. Pěstoval se zde oves, ječmen a pšenice. V 2. polovině 19. století zde vznikaly průmyslové podniky (vápencové lomy, vápenky, továrna na šamotové zboží, lihovar a sklárna na Zlíchově a další). V roce 1922 se staly Hlubočepy součástí Velké Prahy.

Na Smíchově, kulturním centru Prahy 5, naleznete kina, ale například i známé Švandovo divadlo. Dalšími významnými kulturními centry jsou pobočky Městské knihovny v Praze – jedna se nachází v objektu Smíchovské tržnice, další například na Barrandově. Na Barrandově se také nacházejí Barrandovská studia, jedny z největších studií v Evropě, která přitahují filmaře z celého světa.

Obyvatelům jsou samozřejmě k dispozici i četná sportoviště a fitness centra v okolí (např. tenisové centrum v Hlubočepech). Smíchovská sportoviště nabízejí mimo jiné beach volejbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis, hřiště s umělou trávou, hřiště na petangue či lezecké stěny. 

 

Dopravní obslužnost, stravování a nákupy

V lokalitě Zlíchov je zastoupena městská hromadná doprava hl. města Praha, železniční i automobilová doprava.

Vzhledem k tomu, že centrem Hlubočepského údolí vede tramvajová trať, je dopravní obslužnost MHD zajišťována především tramvajemi. Tramvajová zastávka Zlíchov (č. linek: 4, 5, 12, 20, 54) v ulici Na Zlíchově slouží pro dopravu ve směru Hlubočepy – Barrandov - Smíchov. Ze Smíchova lze pak dále do centra města pokračovat metrem trasy B nebo z autobusového nádraží Na Knížecí pokračují spoje dálkové autobusové dopravy. Dále je zde zastoupena městská hromadná autobusová doprava (č. linek: 120, 128), která je na lince 128 zajišťována minibusy kvůli nízkému viaduktu v ulici Nad Zlíchovem.

V městské části se nachází železniční stanice Praha – Hlubočepy, a to na trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun, a železniční zastávka Praha – Žvahov, a to na trati zvané Pražský Semmering (Praha hlavní nádraží - Hostivice - Rudná u Prahy). Viadukt Pražského Semmeringu se jako dominanta vypíná nad celým údolím a dává Hlubočepům charakteristický vzhled.

Byty Zlíchov jsou samozřejmě dobře dosažitelné i automobilem. Mezi Zlíchovem a Vltavou vede Strakonická ulice, čtyřproudá kapacitní komunikace přivádějící dopravu z jihu Čech do Prahy. Ulice Na Zlíchově, která je hlavní dopravní „tepnou“ Zlíchova, je napojena na Zlíchovský tunel, který je součástí vnitřního městského okruhu Prahy - nájezd cca 200 metrů od domu a přibližně 500 metrů od domu Barrandovský most. V blízkosti bytového domu se navíc nachází čerpací stanice.

Všestranné nákupy je možno zajistit díky dobré dopravní obslužnosti a také díky blízkosti městské části Smíchov, kde se nachází obchodní centrum Nový Smíchov i řada dalších obchodů a administrativních budov. Stejně tak je možné stravování v mnoha restauračních zařízeních, kdy několik jich je přímo v Hlubočepech.

 

Vzdělávání a průmysl

Lokace bydlení v Praze obecně nabízí možnosti primárního, sekundárního i terciálního vzdělávání. Všechny tyto sféry vzdělávání jsou obyvatelům Zlíchova dobře dostupné. Přímo na Zlíchově sídlí Střední škola umělecká a řemeslná a dále Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. V Hlubočepech se pak nachází mateřská škola zřizovaná městkou částí a dvě soukromé mateřské školy – jesle.

 

Okolí:

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí

 • jedná se o krasovou oblast o rozloze 652,5 ha v jihozápadní části Prahy, která je nejsevernějším výběžkem Českého krasu
 • park je sevřen mezi sídliště Barrandov a Velká Ohrada, přitom si však uchovává i kontakt s volnou krajinou a je častým turistickým cílem
 • k nejhezčím partiím patří centrální část Prokopského údolí kolem bývalého koupaliště a nad ním položeným Butovickým hradištěm, Hlubočepské jezírko, soustava lomů a dopravních tunelů u Řeporyjí nebo výšiny nad Zlíchovem s pozůstatky hradu Děvína
 • Butovické hradiště a Děvín, stejně jako některé další vrcholy nad Hlubočepy a Zlíchovem (Ctirad, Vysoká), jsou vynikajícími vyhlídkovými body s krásnými a neobvyklými pohledy (nejen) na Prahu

Barrandovské skály

 • chráněné území
 • jedná se o strmé skalní srázy, které původně vymodelovala erozní činností řeka Vltava

Hlubočepský zámeček (aneb „tvrz Raudnitzův dům“)

 • jedná se o bývalou tvrz později přestavěnou v zámek, který má v současnosti klasicistní vzhled, dnes je na seznamu kulturních památek ČR

Kostel svatého Filipa a Jakuba na Zlíchově

 • barokní kostel z 18. století je díky tomu, že leží na vyvýšené skalce, dominantou Zlíchova
 • kostel stojí na místě bývalé románské kaple sv. Štěpána

Výtopna Zlíchov

 • dílna na opravu parních lokomotiv se sbírkou parních a dieselových lokomotiv pro průmyslové železnice
 • jedna z parních lokomotiv je provozuschopná a bývá k vidění na tratích procházejících Zlíchovem

Pivovar Staropramen

 • jeden z největších pivovarů v ČR se nachází v Praze na Smíchově
 • pivovar byl založený roku 1871, známka Staropramen byla zaregistrována v roce 1911

Smíchovská synagoga

 • má jako jediná ze synagog na území Prahy funkcionalistický vzhled, v současnosti ji využívá Židovské muzeum v Praze jako archiv
Správce objektu »

Realit EM Servis, s.r.o.
Londýnská 31/218
120 00 Praha 2

Markéta Eichlerová
marketa [at] realitem.cz
Tel.: 224 212 303

Informace uvedené na webu mají pouze informativní charakter a nenahrazují smluvní vztahy a ujednání. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu.